JABBERWOCKY
Młodzieżowy Champion Polski

data urodzenia: 23.12.2004
wysokość: 62 cm

 

JABBERWOCKY piętnastomiesięczny

JABBERWOCKY piętnastomiesięczny

JABBERWOCKY trzymiesięczny

JABBERWOCKY trzymiesięczny

JABBERWOCKY trzymiesięczny

JABBERWOCKY pięciomiesięczny

JABBERWOCKY dziesięciomiesięczny

JABBERWOCKY piętnastomiesięczny

JABBERWOCKY piętnastomiesięczny